اغلب شهرستان های گیلان در وضعیت قرمز هستند
اغلب شهرستان های گیلان در وضعیت قرمز هستند

توسکانیوز/در رنگ بندی جدید کرونا در کشور، شهرستان آستارا در وضعیت فوق قرمز و ده شهرستان گیلان قرمز هستند. چهار شهرستان لنگرود،شفت،فومن و ماسال نارنجی هستند و املش در وضعیت نسبتا مناسب زرد قرار دارد.

توسکانیوز/در رنگ بندی جدید کرونا در کشور، شهرستان آستارا در وضعیت فوق قرمز و ده شهرستان گیلان قرمز هستند.

چهار شهرستان لنگرود،شفت،فومن و ماسال نارنجی هستند و املش در وضعیت نسبتا مناسب زرد قرار دارد.

  • منبع خبر : توسکانیوز