اسامی کاندیداهای نهایی مجلس در حوزه انتخابیه بندرانزلی
اسامی کاندیداهای نهایی مجلس در حوزه انتخابیه بندرانزلی
در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد

 

 

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد.

توسکا نیوز_  در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد.

۱٫خسرو آرنگ
۲٫منصورپورغلامی
۳٫مهدی جهاندوست خلخالی
۴٫عباس حیدری
۵٫محسن خدابخشی پور
۶٫ حسن خسته بند
۷٫ فیروز خوشحال
۸٫ حسن دادرس راسته کناری
۹٫احمد دنیامالی
۱۰ ستار رجبی
۱۱٫ مصطفی سماک امانی
۱۲٫ مهدی شیرین کام
۱۳٫ مریم صیاد دلشادپور
۱۴٫ محمدعلی علیزاده
۱۵٫ مهدیه نجفیان

  • منبع خبر : توسکانیوز